• Call Us: (+84) 254 3594 594
    info@nmi.vn

Công ty Nhật Minh hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của ông Mike Danielson, một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai công ty, cả hai nỗ lực đánh giá cao dự án hợp tác với nhau.

Ông Mike Danielson xác nhận rằng Tập đoàn Derrick muốn tăng cường quan hệ hợp tác với công ty Nhật Minh, coi đây là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách của mình trong thị trường dầu khí Việt Nam.

Cả ông Long và ông Mike đã dành nhiều thời gian thảo luận về các biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác song phương, đặc biệt là đầu tư công nghệ trong thị trường dầu khí. Đồng thời trao đổi quan điểm về thị trường Việt Nam và các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược về công nghệ và kinh doanh. Họ hoan nghênh việc ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm để mở đường cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại.