• Call Us: (+84) 254 3594 594
    info@nmi.vn

Ngày 21/8/2013 Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Nhật Minh, Ông Trần Duy Hoài – Trưởng văn phòng đại điện TP.HCM và Ông Võ Văn Tài – Chuyên viên kỹ thuật đã có 1 ngày làm việc để giải trình thiết kế, lắp đặt hệ thống theo dõi tình trạng hoạt động cho các tháp …