KÌM CẮT 71 31 200

1.031.400

Khả năng điều chỉnh lại. KNIPEX Twinforce® tự cắt các dây dày 4 mm với 2 đến 3 lần điều chỉnh lại mà không cần nỗ lực lớn. Kìm cắt cộng lực thông thường cắt các đường kính như vậy thì thậm chí là không thể hoặc phải với nỗ lực rất cao.

Mua sản phẩm này