So Sánh Sản Phẩm
 
PRODUCTS

Products

Bộ lục giác 9 cái hệ inch GBAL0901

Bộ lục giác hệ inch Toptul

  • Mã GBAL0901
  • Loại dài, đầu tròn gồm 9 cái.

 

Description
GBAL0901 9 1/16″, 5/64″, 3/32″, 1/8″, 5/32″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″