So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Kìm mở phe trong Knipex

  • Sử dụng để lắp các phe trong lỗ từ  đường kính 8 – 140mm
  • Được rèn, dập chắc chắn
  • Không trơn trượt, đầu mũi chắc chắn
  • Thân và mũi kìm được làm từ thép vanadium chrome, tôi dầu.
Mô tả
Circlip Pliers for internal circlips in bore holes

44 11 J2 (online-normal)

44 11 J2 zoom
pliers black atramentized, head polished, handles plastic coated
Style :DIN 5256 C, straight tips

DIN 5256 C

KNMA0101.gif (online-thumb)

44 13 J2 (online-normal)

44 13 J2 zoom
pliers chrome plated, handles plastic coated
Style :DIN 5256 C, straight tips

DIN 5256 C

KNMA0101.gif (online-thumb)

44 21 J21 (online-normal)

44 21 J21 zoom
pliers black atramentized, head polished, handles plastic coated
Style :DIN 5256 D; 90° angled tips

DIN 5256 D

KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)

44 23 J21 (online-normal)

44 23 J21 zoom
pliers chrome plated, handles plastic coated
Style :DIN 5256 D; 90° angled tips

DIN 5256 D

KNMA0101.gif (online-thumb) KNPK0141_Winkel-90_s.gif (online-thumb)

44 31 J22 (online-normal)

44 31 J22 zoom
pliers black atramentized, head polished, handles plastic coated
Style :45° angled tips
Article No. EAN
4003773-
Style
Size of bore

Ø mm

Tips (diameter)

Ø mm

Length

mm

Net weight

g

44 11 J0 040286 1 8 – 13 0,9 140 88
44 11 J1 022862 1 12 – 25 1,3 140 88
44 11 J2 022879 1 19 – 60 1,8 180 135
44 11 J3 033943 1 40 – 100 2,3 225 196
44 11 J4 042549 1 85 – 140 3,2 320 469
44 13 J0 048176 1 8 – 13 0,9 140 89
44 13 J1 042938 1 12 – 25 1,3 140 88
44 13 J2 042945 1 19 – 60 1,8 180 138
44 13 J3 042952 1 40 – 100 2,3 225 194
44 13 J4 017301 1 85 – 140 3,2 320 463
44 21 J01 040132 2 8 – 13 0,9 130 88
44 21 J11 022886 2 12 – 25 1,3 130 88
44 21 J21 022893 2 19 – 60 1,8 170 139
44 21 J31 033769 2 40 – 100 2,3 215 196
44 21 J41 043683 2 85 – 140 3,2 300 462
44 23 J11 042969 2 12 – 25 1,3 130 89
44 23 J21 042976 2 19 – 60 1,8 170 138
44 23 J31 042983 2 40 – 100 2,3 215 200
44 31 J02 066941 3 8 – 13 0,9 140 90
44 31 J12 066958 3 12 – 25 1,3 140 90
44 31 J22 066965 3 19 – 60 1,8 180 140
44 31 J32 066972 3 40 – 100 2,3 225 195
44 31 J42 066989 3 85 – 140 3,2 310 465