So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Hộp dụng cụ đa năng Toptul gồm 65 món. GCAZ0003

 • Hộp dụng cụ đa năng GCAZ0003 gồm 65 món
 • Đựng trong hộp sắt có nhiều ngăn W470 x D220 X H350
 • Bao gồm :
  TBAC0501 1 : 01 Hộp đựng dụng cụ 3 tầng, 6 ngăn
  FAAB0410~0818 : 03 Tuavit dẹt chống trượt  4×100, 6.5×100, 8×175 mm
  FBAB0108~0315 : 03 Tuavit Bake chống trượt – PH1x80, PH2x100, PH3x150
   AAEI0607~2022 : 08 Cờ lê hai đầu vòng , nghiêng 75° :  6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm
   AAEJ0607~2022: 08 Cờ lê hai đầu miệng  6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm
  GAAV0501 : Bộ đục và đột gồm 5 món
  Pin Punch : 4x10x150 mm
  Cape Chisel : 5x10x130 mm
  Cold Chisel : 12x10x130 mm
  Taper Punch : 3x10x120 mm
  Center Punch : #2x10x120 mm
   BAEA1610~1632 : Bộ đầu chụp 1/2” 18 món : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  CJBG1627  : 01 tay vặn đảo chiều, nhả nhanh 1/2″ , 36 răng,
  CAHA1678  : 01 lắc léo 1/2″
  CAAA1605 & 1610 : 02 thanh nối 1/2″ – 5″ & 10″ (L)
  AMAA3325 : 01 Mỏ lết – 10″ (L)
  HAAA0330 : 01 búa  (300g)
  HAAB1038 : 01 búa nhựa (16 oz)
  DDBA2210: 01 Kìm mỏ quạ- 10″ (L)
  DFBB2206 : 01 kìm mỏ nhọn – 6″ (L)
  DEBB2206 : 01 Kìm cắt – 6″ (L)
  DBBB2207 : 01 Kìm đa năng – 7″ (L)
  GAAL0910 : Bộ lục giác ngắn 9 món : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm