So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Hộp dụng cụ đa năng GCAT1101, Toptul

  • Hộp dụng cụ đa năng gồm 11 món GCAT1101, Toptul
  • Bao gồm dụng cụ đo cơ khí, dụng cắt. đánh dấu ( đột )
  • Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Mô tả
ITEM NO.
CONTENTS CTN: 10 (SET)
GCAT1101 1
SBAA0414
Multi-Purpose Electricians Scissors
1
HBAF0130 
Auto Center Punch
1
ICAC0122
Screw Pitch Gauges 4~48(SAE)
1
ICAB0124 
Screw Pitch Gauges 0.25~6(METRIC)
1
ICAA0020
20 Sizes Metric Tapered Feeler Gauge
1
IAAC1905M
Heavy Duty Metric Measuring Tape (5M)
1
SCAA2017 
Heavy Duty Utility Knife
1
IDAA0208 
Steel Scriber
1
IACA0150
Stainless Steel Vernier Caliper
1
IBAA0150
Stainless Steel Protractor
1
IABA0300
Stainless Steel Straight Ruler 30 cm