So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Cờ lê vòng miệng, bánh cóc loại thẳng

 • Bánh cóc 72 răng
 • Miệng nghiêng 15 độ
 • Vật liệu Chrome Vanadium
 • Kích thước : 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
 • Tiêu chuẩn : DIN 3113A, ISO 3318/7738

Hotline: (+84) 283-977-0228

 • Thương hiệu: Matador
Thương hiệu

Mô tả

Thông tin sản phẩm

 • Bánh cóc 72 răng
 • Miệng nghiêng 15 độ
 • Vật liệu Chrome Vanadium
 • Kích thước : 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
 • Tiêu chuẩn : DIN 3113A, ISO 3318/7738