So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Cờ lê hai đầu tròng, hệ inch, Toptul ACAI

  • Cờ lê hai đầu tròng, nghiêng 75 độ, hệ inch ACAI series
  • vật liệu : Chrome vanadium
  • Khả năng truyền lực cao, 1.6 lần theo tiêu chuẩn ANSI và DIN
  • SAE
Mô tả

ACAI0810 : 1/4” x 5/16”

ACAI1012 : 5/16” x 3/8”

ACAI1214 : 3/8” x 7/16”

ACAI1416 : 7/16 x /1/2”

ACAI1618 : 1/2” x 9/16”

ACAI1820 : 9/16” x 5/8”

ACAI2022 : 5/8” x 11/16″

ACAI2024 : 5/5″ x 3/4″