So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ tay vặn đầu chụp 3/4” 17 món GCAI1701, Toptul

  • Bộ tay văn, đầu chụp 17 món, hệ mét, đầu vuông 3/4”
  • Đựng trong hộp xốp W626 x D228 x H105
Mô tả
ONTENTS CTN: 2 (SET)
13 BAEA2419~2450
3/4″ Dr. 6PT Flank Sockets
19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
2 CABA2404 & 2408
3/4″ Dr. Extension Bar With Quick Release – 4″ & 8″ (L)
1 CTCJ2418
3/4″ Dr. Sliding T- Handle with Quick Release – 18″ (L)
1 CHFS2451
3/4″ Dr. 43 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release