So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ taro ren ngoài 0765, Matador

  • Bộ taro ren ngoài thông dụng
  • Phù hợp với các loại thép  từ 900 N/mm2 trở lại.
  • Đựng trong hộp sắt.
Mô tả
Art. Code                                                             pik ai laenge        pik ai hohe           pik ai laenge       PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

a mm       h mm        b mm          g

0765 9080 PIK ANZ 6                                                        80           120           30           450           1


PIK 0765   0765  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 Ø 25 mm

PIK 0765 2   0765  25 x 9