So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ taro ren đa năng 0766, Matador

 • Bộ taro ren bằng tay, bằng máy đa năng
 • Với cấu hình tối ưu cho các công việc sửa chữa ren, tạo ren mới.
 • Bao gồm tất cả các dụng cụ để làm ren trong, ngoài.
 • Taro ren bằng hay DIN 352, M3 – M12
 • Taro ren bằng máy DIN 371-376, Form B, M3 – M12
 • Taro ren ngoài DIN 223, M3 – M12
 • Dẫn hướng DIN 223, M3 – M12
 • Bộ kep taro ren ngoài GD DIN 225, 20×5 I 20×7 I 25×9 I 30×11 I 38×14
 • Bộ kẹp cho các taro ren trong DIN 1814, Gr. 1 und 2
 • Dụng cụ làm sạch bavia 12,4 mm
 • Mũi khoan DIN 338, Ø 2,5 I 3,3 I 4,2 I 5,0 I 6,8 I 8,5 I 10,2 mm
 • Hộp đựng dụng cụ
 • keo dán 20 g
 • Thước đo ren
 • Tua vit vvv.
Mô tả
Art. Code                                                                      pik ai laenge                 pik ai hohe               pik ai laenge      PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

a mm                h mm            b mm           g

0766 9610 PIK Anz 61      pik hss                                                   355                   100                80                            1


PIK 0762 3   0762  2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2

PIK 0763   0763  Gr. 1 – 2

PIK 0763 2   0763  12,4 mm

PIK 0762   0763  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0763 1   0763  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0764 1   0764

PIK 0765 4   0765  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0765 2   0765  20 x 5 – 20 x 7 – 25 x 9 – 30 x 11 – 38 x 14

PIK 0765 3   0765  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0766   0766

PIK 0772   0772  Gr. 2

 

0766 9611 PIK Anz 61      pik hsse                                                   355                   100                80                            1


PIK 0762 3   0762  2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2

PIK 0763   0763  Gr. 1 – 2

PIK 0763 2   0763  12,4 mm

PIK 0762   0763  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0763 1   0763  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0764 1   0764

PIK 0765 4   0765  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0765 2   0765  20 x 5 – 20 x 7 – 25 x 9 – 30 x 11 – 38 x 14

PIK 0765 3   0765  M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0766   0766

PIK 0772   0772  Gr. 2