So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ taro ren 0763, Matador

  • Bộ taro ren thông dụng M3 – M12
  • Bao gồm mũi khoan – với mã 0763 9150
  • Bao gồm tay vặn ( tool holder) – với mã 0763 9160
  • Đựng trong hộp kim loại chắc chắn
  • vật liệu : HSS
  • Tiêu chuẩn : DIN 352
Mô tả
Art. Code                                                                       pik ai laenge       pik ai hohe        pik ai laenge     PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

a mm      h mm      b mm         g

0763 9150 pik anz 15                                                                110         160           35         655          1


PIK 0762   0763  : M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0762 3   0762  2,5 – 3,3 – 4,2 – 5,0 – 6,8 – 8,5 – 10,2 Ø

PIK 0763   0763  1.1/2

Art. Code                                                                       pik ai laenge       pik ai hohe        pik ai laenge     PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

a mm      h mm      b mm         g

0763 9160 PIK ANZ 6                                                                110         160          35          710          1


PIK 0762   0763  2x: M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12

PIK 0763   0763  1.1/2

PIK 0772   0772