So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ kìm bấm và đầu cose Knipex 97 90 09

NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP, ĐẦY ĐỦ CO-CQ

  • Đựng trong Hộp nhựa.
  • Cơ cấu khóa T-Loc , đóng mở chỉ cần một tay.
  • Nhanh chóng, đơn giản tìm kiếm loại cose cần dùng
  • Hai khay nhựa, mỗi khay sáu ngăn đựngcác loại đầu cose.
  • Với kìm bấm cốt tự điều chỉnh cho đầu cốt dạng ống , mã 97 53 04
Mô tả

Bộ bao gồm:

No.
97 53 04 Kìm bấm cốt tự điều chỉnh dành cho đầu cốt dạng ống, với việc đưa từ bên cạnh 1 KNPK1281.gif (online-thumb)  KNPK0121_Feder_s.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 14 / 8 mm 200 0,5 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 14 / 8 mm 200 0,75 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 14 / 8 mm 200 1 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 14 / 8 mm 200 1,5 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 14 / 8 mm 200 2,5 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 17 / 10 mm 100 4 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 20 / 12 mm 100 6 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)
Đầu cốt dạng ống có cổ nhựa, 22 / 12 mm 50 10 mm² AdEndHueKr4k.gif (online-thumb)