So Sánh Sản Phẩm
 
SẢN PHẨM

Sản Phẩm

Bộ đầu bit kèm tay xiết lực 6170

 • Bộ đầu bít 33 món bao gồm tay xiết lực 6170, tay vặn bánh có mini cho không gian hẹp, đầu nối cho chụp và 30 đầu bit
 • Đầu bit làm từ thep chất lượng cao S2 với màu sắc để nhận biết dễ dàng
 • Bố trí  từng món trên  tấm xốp  và tất cả được đựng trong ho65pthep1 chắc chắn, dễ mang theo người.
Mô tả
 • Đặc tính kỹ thuật.
 • Art. Code                                                                               PIK AI Hohe                 pik ai laenge            PIK AI Gewicht    PIK AI Pack

  a mm              b mm             g

  6170 9330 PIK Profil MM HG weiss                                                                         315                 115               1200           1


  PT 2063 pik profil ai61 4 pik profil ai6z1 4  6170  0,1 – 1,2 Nm

  PT 2065 pik profil ai61 4 pik profil ai6z1 4  2062  50 mm

  pt 2084        pik profil ai6z1 4  2084

  PT 7026 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7026  3 – 4- 5 – 6 mm

  PT 7027 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PH 1 – PH 2 – PH 2 – PH 3

  pt 7027 pz pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7027  PZ 1 – PZ 2 – PZ 2 – PZ 3

  pt 7028 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7028  3 – 4 – 5 – 6

  pt 7032 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7032  T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

  pt 7033 pik profil aa6 1 4 1 pik profil aa6z 1 4 1  7033  T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40